O instytucie
Prawo w zakresie BHP

AKTUALNOŚCI

WARTO ZOBACZYĆ

Sieć Branżowych Konsultantów ds. BHP

Sprawność poznawcza w pracy. Jak ją zwiększyć?

Wykorzystanie DRONÓW w BHP do monitorowania zanieczyszczeń powietrza

Wykorzystanie symulatorów VR w BHP

Praca seniorów w Polsce na tle UE

Bezpieczeństwo i higiena pracy platformowej

Mobbing w pracy

Quady w pracy - narażenie kierowcy na drgania

Certyfikacja środków ochrony indywidualnej

Wartości dopuszczalne NDS/NDN czynników szkodliwych

Badania rynku środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 2022

Badania rynku ŚOI i masek medycznych

* * *

Zwiń

Rozwiń

Przystosowanie stanowisk pracy w czasie epidemii Epidemia a zdrowie psychiczne Powrót do pracy pracy w czasie pandemii Bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii COVID-19 Dieta w walce z infekcją

KOMUNIKAT nr 1 (19 marca 2020) (aktualizacja 11 września 2020)
w sprawie badania i oceny zgodności środków ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej oraz środków ochrony oczu i twarzy w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19

Koszt badań środków ochrony indywidualnej i masek medycznych w CIOP-PIB

Instrukcje (14 kwietnia 2020)
Zasady prawidłowego dopasowania półmasek filtrujących
Zasady prawidłowego dopasowania rękawic ochronnych
Zasady zakładania i zdejmowania kombinezonu ochronnego

KOMUNIKAT nr 2 (19 marca 2020)
Zasady postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem

KOMUNIKAT nr 3 (19 marca 2020)
Zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego

KOMUNIKAT nr 4 (31 marca 2020)
Ozonowanie jako metoda przeciwdziałająca skażeniu wirusem SARS-CoV-2

KOMUNIKAT nr 5 (18 maja 2020)
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Ogólne wytyczne i lista kontrolna

KOMUNIKAT nr 6 (18 września 2020)
Ocena ryzyka zawodowego związanego z możliwością narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy

Wytyczne CIOP-PIB dla masek niemedycznych przeznaczonych do użytku prywatnego

Komunikat dotyczący badań osłon oczu i twarzy (przyłbic) w CIOP-PIB

Prezentacje z Rady Ochrony Pracy (28 kwietnia 2020):
, , .

Ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 - środki ochrony indywidualnej

Wykaz certyfikatów CIOP-PIB dla środków ochrony indywidualnej przeciwdziałających narażeniu na wirus SARS-CoV-2

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

* * *

Trwa rekrutacja na 89. edycję studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy".
Termin rozpoczęcia studiów: 12.04.2024 r.

Szkolenia BHP - aktualna oferta: Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia problemowe i specjalistyczne oraz studia podyplomowe

CIOP-PIB upoważniony jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach UE do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

TEMATYKA BHP

Podstawy BHP w 4 serwisach
z cyklu "ABC - BHP"

Szczegółowe problemy z zakresu BHP w dziale BHP Info

BHP dla mikroprzedsiębiorstw

Wydawnictwa CIOP-PIB: KSIĄŻKI, BROSZURY

Materiały informacyjne BHP 2022 (Open Access)

Materiały informacyjne BHP 2019 (Open Access)

Materiały informacyjne BHP 2016 (Open Access)

Artykuły z zakresu BHP wg Problematyki Instytutu

Plakaty o tematyce bezpieczeństwa pracy

Eksperci CIOP-PIB odpowiedzą na pytania dotyczące BHP

BEZPOŚREDNIO DO BAZ WIEDZY

Pierwsza Pomoc - serwis nt. sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

BIOINFO - Baza wiedzy o zagrożeniach biologicznych

CHEMPYŁ - Baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych

BHP w służbie zdrowia

FILM nt. "Ochrona przed koronawirusem SARS-CoV-2 - środki ochrony indywidualnej"

KARTY CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

Serwis BEZPIECZNIEJ: profilaktyka zagrożeń środowiskowych

Przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Karty zawodów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

STRUKTURY SIECIOWE CIOP-PIB

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Sieć Ekspertów ds. BHP

Polskie Krajowe Centrum CIS

Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

CO NOWEGO W BHP

Praca zdalna przy komputerze

Osłony w meblarstwie

Montaż w przemyśle lotniczym

Kleszcze i borelioza w środowisku pracy i życia

Praca mobilna

Konflikty w pracy

Film instruktażowy CIOP-PIB pn. "Ergonomia pracy z komputerem"

ZDROWIE W PRACY

Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy

Depresja w pracy

"Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś!" - miniporadnik prowadzenia zdrowego trybu życia dla mężczyzn

Diabetyk w pracy

Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej nóg

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

Badania lekarskie pracowników

WYPADKI PRZY PRACY

Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół

Wypadki przy pracy rolniczej

"Badanie wypadków przy pracy" - podręcznik

BHP NA STANOWISKACH PRACY

BHP w małych placówkach handlu detalicznego

Ergonomia stanowisk komputerowych 2017

Ochrona radiologiczna w rentgenodiagnostyce

Bezpieczne przenoszenie ładunków

Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin

Ochrona przed upadkiem z wysokości

BHP w służbach mundurowych

Zagrożenie wybuchem i pożarem pochodzące od pyłów przemysłowych

Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Odzież ostrzegawcza

BHP - Elektrownie Wiatrowe

BHP w energetyce słonecznej

SMOG - Ochrona przed smogiem

Warunki pracy w Polsce i w UE 2018

Zarządzanie BHP wg Normy PN-ISO 45001:2018

Zastosowania technik rzeczywistości wirtualnej (VR) w obszarze BHP

POLECAMY

Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

CZĘSTO ODWIEDZANE

KOMENTARZE

BÓL KRĘGOSŁUPA?

POZBĄDŹ SIĘ GO !

11 minut dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolność do pracy

zobacz...

> ANKIETA

Prosimy o wypełnienie ankiety, mającej na celu doskonalenie portalu CIOP-PIB.