Rynek środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 2022

 

Przedmowa

 

Szanowni Państwo,

 

oddajemy w Państwa ręce kolejny już raport, będący wynikiem przeprowadzonego badania rynku środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Celem tegorocznego badania, na bazie którego powstał ten materiał, było scharakteryzowanie rynku dostawców środków ochrony kończyn górnych i dolnych, odzieży ochronnej dla spawaczy, a także wybranych środków ochrony zbiorowej – przegród spawalniczych i ekranów akustycznych przeznaczonych do pomieszczeń biurowych.

Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy jest główną domeną Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

W swoich działaniach staramy się być także blisko praktyki i praktyków: wspierać pracowników, pracodawców, przedstawicieli służby bhp i wszystkich tych, którzy potrzebują wiedzy, jaką może im zaoferować Instytut.

Naszą ambicją jest również wsparcie wiedzą podmiotów rynkowych zajmujących się obrotem produktami niezbędnymi do zapewniania bezpiecznych warunków pracy. Trendy ostatnich lat wskazywały na dynamiczny rozwój rynku środków ochrony, co niosło nadzieję na możliwość poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy zatrudnionych, szczególnie w sektorze przemysłu. Obecna bardzo trudna sytuacja zarówno geopolityczna, jak i gospodarcza na świecie niesie ze sobą widmo recesji, również na badanym przez nas rynku.

Mamy nadzieję, że mimo niepokojących prognoz na najbliższą przyszłość, jakie płyną z otaczającego nas świata, uda się utrzymać wypracowane już standardy pracy w bezpiecznych warunkach, co więcej działać na rzecz ich podnoszenia. Niniejszy raport pokazuje, że pomimo zagrożeń, rynek środków ochrony indywidualnej i zbiorowej ma w sobie duży potencjał rozwoju, a świadomość pracowników na temat ich prawa do pracy w bezpiecznych warunkach rośnie.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego raportu i zapraszamy do lektury.

 

 
0
0
0
2
5
4
2
7