MATERIAŁY INFORMACYJNE 2017-2019

Materiały informacyjne BHP "open access" przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w latach 2017-2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Materiały udostępnione są w układzie problemowym, wg następujących obszarów tematycznych:

 

Hałas i drgania mechaniczne (wibroakustyka)
Oświetlenie, promieniowanie optyczne, zagrożenia mechaniczne
Zagrożenia chemiczne, pyłowe i biologiczne, poważne awarie przemysłowe
Ergonomia, fizjologia, psychologia i socjologia pracy
Środki ochrony indywidualnej
Elektryczność statyczna
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Inne
Książki - Open Access