PRACA odmładza

 

Informacyjna KAMPANIA społeczna 2018 - PRACA odmładza

 

Pracownicy starsi (50+) stanowią szczególną grupę na rynku pracy. Stanowią niepowtarzalny zasób kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, o doświadczeniu oraz umiejętnościach społecznych i zawodowych rzadko spotykanych u pracowników młodych. Utrata takich pracowników stanowi stratę kompetencji, których zastąpienie jest niemożliwe bądź kosztowne. Pracownicy starsi zajmujący stanowiska odpowiadające ich kompetencjom są pracownikami wydajnymi, a w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo następuje przekazywanie wiedzy i umiejętności.

Analizy rynku pracy pokazują, że pracodawcy coraz częściej sięgają po pracowników 50+, którzy są dla nich atrakcyjną alternatywą wobec młodych. To za co są doceniani to odpowiedzialność, pracowitość i skrupulatność. Wymaga to także innego podejścia do organizacji pracy, gdzie dialog międzypokoleniowy w firmie jest kluczowy dla dobrej organizacji pracy i wykorzystania potencjału starszych pracowników. Szczególnie ważni dla pracodawców są wysoko wykwalifikowani pracownicy 50+. To ich wiedza i praktyczne doświadczenie są doceniane w takich branżach jak budownictwo i usługi. Warto jednak pamiętać, że z wiekiem wiąże się nie tylko doświadczenie i cenione przez pracodawców cechy, ale także proces starzenia się organizmu, który przebiega bardzo indywidualnie. Wszelkie działania wobec pracowników są zatem skuteczne wtedy, gdy zostają rozłożone na cały okres życia zawodowego, tzn. są skierowane do różnych grup wiekowych. Utrzymanie zatrudnienia pracowników starszych wymaga działań podejmowanych na długo przed osiągnięciem „magicznego wieku” 50+.

 

W 2018 roku w ramach działań z zakresu promowania bezpieczeństwa i zdrowia w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka CIOP-PIB realizuje kampanię społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i jakości życia pracowników starszych pn. „Praca odmładza”.

 

Okres realizacji kampanii: kwiecień – grudzień 2018 r.

 

Zasięg kampanii: ogólnopolski

 

Kampania jest realizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 2 etap zadania służb państwowych pt. „Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka”.

 

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl