Stanowiska pracy
MONTAŻ W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

 

MONTAŻ W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

 

Polski przemysł lotniczy zatrudnia ponad 20 tys. pracowników, w tym wielu w montażu lotniczym obejmującym procesy łączenia materiałów i struktur lotniczych. Pracownicy wytwórni lotniczych wykonujący te prace narażeni są na zagrożenia mechaniczne, hałas, czynniki chemiczne i zapylenie, a także uciążliwości występujące w tych procesach technologicznych związane zwłaszcza z obciążeniem fizycznym i wymuszoną pozycją pracy.

W procesach technologicznych montażu w lotnictwie konieczne jest transportowanie wielkogabarytowych elementów oraz wykonywanie wielu prac w trudnych warunkach (na wysokości, w zamkniętych ciasnych przestrzeniach, w niewygodnej pozycji, przy braku dobrej widoczności itp.).

Do łączenia materiałów w lotnictwie stosuje się m.in. zgrzewanie, spawanie, lutowanie twarde, klejenie, nitowanie i połączenia kombinowane. Poszukiwane są nowe rozwiązania w celu usprawnienia tych procesów lub zwiększenia wytrzymałości mechanicznej połączeń. Procesy łączenia stanowią niezwykle istotną i odpowiedzialną część produkcji lotniczej, gdyż, jakość wykonania połączeń decyduje w znacznym stopniu o trwałości i wytrzymałości konstrukcji lotniczej, a w konsekwencji o bezpieczeństwie podróżnych i załogi.

Bezpieczeństwo statków powietrznych opiera się na niezawodności silników, systemów sterowania oraz innych układów i zespołów mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych. Niezwykle ważną rolę odgrywa też wytrzymałość i trwałość konstrukcji nośnej i poszycia statku, zależna od zastosowanych materiałów oraz technologii i jakości połączeń. 

W serwisie przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane ze specyfiką, zagrożeniami oraz bezpieczeństwem pracy na stanowiskach pracy obejmujących montaż w przemyśle lotniczym.

 

więcej

 

 

 

Autor serwisu: dr inż. Mariusz Dąbrowski, CIOP-PIB, 2021

Na podstawie wyników realizacji Zadania nr 2.G.11: Opracowanie narzędzi wspomagających ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi w przemyśle lotniczym w procesach łączenia materiałów z wykorzystaniem technologii nitowania, zgrzewania oraz klejenia (2017-2019)