Badania, wzorcowanie i inne usługi

 

Wprowadzenie

 

Z wykorzystaniem wyników prowadzonej działalności naukowo-badawczej Instytut prowadzi działalność usługową obejmującą: badania, analizy, ekspertyzy, oceny i konsultacje z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracujących. Na zlecenie opracowuje także zalecenia i wytyczne z tego zakresu.

Z usług Instytutu korzystają m.in.: zakłady pracy, producenci krajowi i zagraniczni, dystrybutorzy środków ochrony indywidualnej, a także placówki medyczne, sądy, prokuratury rejonowe, centralne organy administracji rządowej i organy kontroli.

 

W 2020 roku Instytut zrealizował łącznie prawie 1,6 tys. zleceń. Część dotyczyła rozpoznania, oceny oraz eliminacji czynników zagrożeń pracy i życia człowieka lub wskazania sposobu ich ograniczenia, a także wsparcia w pozyskiwaniu wiedzy dotyczącej zagrożeń w środowisku pracy. W ramach posiadanych akredytacji Instytut wykonywał na zlecenie badania wyrobów oraz czynników związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników (zakres akredytacji AB 038), a także przeprowadzał wzorcowanie elementów wyposażenia pomiarowego i badawczego (zakres akredytacji AP 061). W obliczu epidemii w Polsce znaczącą liczbę zleceń w zakresie oceny właściwości środków ochrony indywidualnej Instytut realizował w celu przeciwdziałania COVID-19.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!