Sieć Branżowych Konsultantów ds. BHP

 

Sieć Branżowych Konsultantów ds. BHP – nowa struktura sieciowa współpracy z CIOP-PIB

 

Jednym z priorytetów CIOP-PIB jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy poprzez dostarczanie im rozwiązań oraz nowoczesnych wyrobów zapewniających bezpieczeństwo pracowników. W celu realizacji tego zadania od wielu lat prowadzona jest w instytucie polityka w zakresie podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, bazująca na budowaniu struktur sieciowych. Działalność związana ze strukturami sieciowymi została zapoczątkowana w 1998 r. poprzez powołanie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, do której należą przedsiębiorstwa wyróżniające się dbałością o warunki pracy pracowników i podwykonawców. Obecnie do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy należy 171 firm i instytucji[1]. W 2004 r. została powołana Sieć Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, do której należą osoby, które z reguły posiadają własne firmy, zapewniające kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Obecnie Sieć Ekspertów ds. BHP liczy 50 członków, obsługujących ponad 4,6 tys. firm[2]. Kolejnym krokiem było utworzenie Sieci Regionalnych Ośrodków BHP (powstała w 2008 r.), do której należy 16 firm szkoleniowych zajmujących się edukacją w zakresie bhp.

Doświadczenie wynikające z koordynowania współpracy dotychczas istniejących przy instytucie sieci wskazuje, że nie obejmują one wszystkich możliwych opcji współpracy. Do żadnej z tych struktur nie mogą bowiem należeć specjaliści, którzy przez wiele lat zajmowali się zagadnieniami bhp w swoich zakładach pracy o tym samym profilu produkcji, a teraz np. prowadzą inną działalność lub są zatrudnieni na pełnym etacie. Poza tym potrzebę utworzenia nowej struktury wielokrotnie zgłaszało środowisko pracowników służby bhp, którzy są wysokiej klasy doświadczonymi specjalistami, lecz nie mogli się odnaleźć w już istniejących strukturach sieciowych koordynowanych przez CIOP-PIB. Dlatego właśnie do tych specjalistów zostało zaadresowane uczestnictwo w Sieci Branżowych Konsultantów ds. BHP.

 

 


[1] Pełna lista członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy znajduje się na stronie

[2] Więcej informacji nt. Sieci Ekspertów ds. bhp, certyfikowanych przez CIOP-PIB na stronie www.ciop.pl/Eksperci