Wykorzystanie dronów w BHP - Serwis

Wykorzystanie dronów w BHP

 

Autor: dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. CIOP-PIB, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Źródło serwisu: "Materiały informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania dronów do wspomagania monitorowania narażenia pracowników i mieszkańców na obszarach zagrożonych emisją szkodliwych substancji", 2019

 

Celem projektu przedstawionego w serwisie jest określenie potencjalnego zakresu wykorzystania technologii teleinformatycznych, mobilnych czujników oraz bezzałogowych pojazdów latających UAV (Unamanned Aerial Vehicle) - DRONÓW do wspomagania monitorowania bezpieczeństwa i ochrony pracy na obszarach, gdzie mogą pojawić się szkodliwe substancje, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników i innych osób narażonych na oddziaływanie szkodliwych substancji lotnych uwalnianych w sposób niekontrolowany. W szczególności dotyczy to składowania i transportu paliw płynnych oraz lotnych.

 

 

 
0
0
0
1
1
8
9
0