01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Szukaj w zasobach Biblioteki

Polecamy

O bibliotece

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, IIp. pok. 225.
Czytelników spoza Instytutu prosimy o kontakt telefoniczny (22 623 36 90) lub mailowy (biblio@ciop.pl)

Biblioteka CIOP-PIB jest biblioteką specjalistyczną, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Interdyscyplinarny charakter tematyki sprawia, że zasoby biblioteki reprezentują niemal wszystkie dziedziny nauki, zarówno humanistyczne jak i techniczne, a także obszerne zbiory o charakterze uniwersalnym - słowniki, encyklopedie, leksykony i poradniki.

Biblioteka oferuje pomoc w wyszukiwaniu informacji i opracowywaniu zestawień bibliograficznych z problematyki dotyczącej ochrony człowieka w środowisku pracy, na podstawie krajowych i zagranicznych źródeł informacji.

Biblioteka umożliwia dostęp ze swoich stanowisk komputerowych w czytelni do baz danych subskrybowanych przez Instytut, zobacz Bazy zasobów elektronicznych. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wszyscy zainteresowani, również osoby spoza Instytutu.

Biblioteka funkcjonuje w strukturze
Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji

Księgozbiór Biblioteki obejmuje:

 • wydawnictwa zwarte - książki i materiały informacyjne
 • czasopisma polskie i zagraniczne
 • prace naukowo-badawcze

Biblioteka posiada specjalistyczne pismiennictwo polskie i obcojęzyczne z następujacych dziedzin:

 • bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
 • ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego w róznych działach gospodarki i na poszczególnych stanowiskach
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • system zarządzania bhp, zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego
 • prawo pracy, dostosowanie prawa polskiego do wymagań unijnych
 • wypadki przy pracy ubezpieczenia i pomoc społeczna
 • ergonomia, psychologia i socjologia pracy
 • obciążenia psychofizyczne , zmęczenie, wypalenie zawodowe, stres, mobbing
 • społeczeństwo informacyjne
 • medycyna, fizjologia i higiena pracy
 • zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • awarie przemysłowe
 • techniki bezpieczeństwa

Czytelnia posiada 3 stanowiska komputerowe dla czytelników, udostępniające bazy na nośnikach elektronicznych (CD-ROM), bazy w trybie on-line, oraz zapewnia dostęp do internetowych źródeł informacji, w tym także do czasopism elektronicznych.

Ze zbiorów bibliotecznych w czytelni moga korzystać wyszyscy zainteresowani. Wypożyczenia poza bibliotekę realizowane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych lub pisma poświadczonego przez uczelnię, szkołę lub instytucję.

TERMINOLOGIA

Komunikacja naukowa

Szkolenia

Jak szukać w bazach

Biblioteka CIOP-PIB

ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: biblio@ciop.pl

tel. 22 623-36-90, 22 623-36-88