Badania rynku ŚOI

Badania sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO)

 • ATEST COVID – badania półmasek do użytku prywatnego
 • Badanie eksploatacyjne i rzeczywistego wskaźnika dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego
 • Badania funkcjonowania i mocowania zaworów wydechowych i wdechowych oraz szczelności SOUO
 • Badania odporności na zapalenie i na promieniowanie cieplne
 • Badania ograniczenia pola widzenia (z wykorzystaniem modeli głów)
 • Badania oporów oddychania, pracy oddychania i ciśnienia szczytowego SOUO
 • Badania parametrów fizjologicznych aparatów powietrznych i tlenowych
 • Badania penetracji wobec nanoareozoli i aerozoli drobnodyspersyjnych (skuteczność filtracji)
 • Badania przecieku wewnętrznego wobec aerozoli drobnodyspersyjnych, nanocząstek i SF6
 • Badania sprzętu oczyszczającego wg norm międzynarodowych serii ISO
 • Badania wytrzymałości elementów SOUO
 • Badania zatkania pyłem dolomitowym dla sprzętu SOUO
 • Badanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym dla części twarzowych SOUO
 • Dobór sprzętu ochrony układu oddechowego

Akustyka

 • Badania i dobór ochronników słuchu
 • Badania percepcji kierunku docierania sygnałów dźwiękowych i percepcji dźwięków mowy, z uwzględnieniem stosowania ochronników słuchu
 • Identyfikacja źródeł hałasu przemysłowego z zastosowaniem technik obrazowania akustycznego
 • Pomiar hałasu wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne
 • Pomiar i ocena hałasu pochodzącego od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu
 • Pomiar i ocena hałasu ultradźwiękowego/ infradźwiękowego w środowisku pracy
 • Pomiar i ocena hałasu w środowisku pracy-wyznaczenie zawodowej ekspozycji na hałas
 • Pomiar i ocena właściwości akustycznych pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych typu open space
 • Pomiar parametrów hałasu impulsowego (w tym tłumienia przez ochronniki słuchu)
 • Wizualizacja i ocena promieniowania hałasu przez maszyny i urządzenia w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych z zastosowaniem technik obrazowania akustycznego
 • Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji źródeł hałasu
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej, poziomów ciśnienia akustycznego emisji oraz charakterystyki kierunkowej emisji energii akustycznej źródeł hałasu w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz
 • Wyznaczanie skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz

Badania środków ochrony oczu i twarzy

 • Badania rozkładu temperatury z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
 • Badania przepuszczania i odbicia promieniowania optycznego okien stosowanych w budownictwie (w tym układów aktywnie zmieniających poziom przepuszczania)
 • Badania przepuszczania i odbicia promieniowania optycznego szyb stosowanych w pojazdach mechanicznych oczu i twarzy

Badania masek medycznych

 • Badanie masek medycznych na zgodność z normą PN-EN-14683+AC:2019 w zakresie skuteczności filtracji szczepów bakterii, czystości mikrobiologicznej i oporów oddychania
 
0
0
0
2
3
9
4
5