Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

 

 

 

 

W dniu 15 maja 2017 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 45. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.


Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także prac naukowo-badawczych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy

 

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i organizacyjne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A          - do Rad Terenowych NOT     - do 25 czerwca 2017 r.
Kategoria A, B     - do Sekretariatu Konkursu      - do 30 września 2017 r.

 

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi
do 31 grudnia 2017 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl

 

 

 

FUNDATORZY / SPONSORZY 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Warunków Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (www.pgnig.pl)

  

PATRONI MEDIALNI