Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

 

 

W dniu 5 grudnia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

Nagrody i wyróżnienia wręczali:

  • Pani Dorota Bojemska - Minister Rodziny i Polityki Społecznej
  • Pan dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, profesor Instytutu - Przewodniczący Komisji Konkursowej, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

 

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

 

Celem Konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych, rozwiązań technicznych i technologicznych, a także przedsięwzięć organizacyjnych
i edukacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy.

 

W tym roku na Konkurs przyjęto 67 wniosków przesłanych przez przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże), instytucje naukowe, uczelnie oraz inne podmiotu działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków  pracy.

 

Komisja konkursowa, składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu, przyznała w tym roku: 13 nagród, 21 wyróżnień i 18 listów gratulacyjnych.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! 

 

Materiały do ściągnięcia:

 

Fundatorzy / Sponsorzy / Patroni medialni 49. edycji Konkursu

Dodatkowe informacje na temat Konkursu:
tel. (22) 623 36 83, e-mail: konkursbhp@ciop.pl