Sprawność poznawcza w pracy - Wstęp

Wpływ charakterystyki pracy na sprawność poznawczą - wstęp

 

Autorzy: mgr Sylwia Sumińska, mgr Łukasz Kapica, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Źródło: „Wpływ charakterystyki pracy na sprawność poznawczą”,  Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1, 2022, s. 10-12

 

Praca jest istotnym elementem naszego życia i obok innych czynników wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Rodzaj wykonywanej pracy ma zatem wpływ na to, jak funkcjonujemy poznawczo. Między innymi od charakterystyki zadań w pracy czy od jej psychospołecznych warunków zależy, czy nasz mózg pracuje efektywnie, czy jednak pojawiają się problemy z koncentracją lub pamięcią. Nasze samopoczucie jest zależne od poziomu stresu, obciążenia pracą i intelektualnego zaangażowania w wykonywanie zadań, relacji ze współpracownikami i przełożonymi, a także od intensywności aktywności fizycznej w pracy. W artykule przytoczono wyniki różnych badań, które wskazują, jak charakterystyka pracy wpływa na naszą sprawność poznawczą.

 
0
0
0
1
8
6
5
3