Certyfikacja środków ochrony indywidualnej

 

CERTYFIKACJA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ - PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Autor: mgr inż. Agnieszka Stefko – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Źródło: "Podstawowe informacje na temat oceny zgodności środków ochrony indywidualnej". Materiały informacyjne CIOP-PIB, 2022

 

Środki ochrony indywidualnej mogą być udostępniane na rynku unijnym tylko wówczas, gdy są one zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, jeśli nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych lub rzeczy oraz o ile są właściwie utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.

 

W serwisie prezentującym treść ww. opracowania przedstawiono syntetycznie podstawowe informacje na temat oceny zgodności (CERTYFIKACJI) środków ochrony indywidualnej

 
0
0
0
1
6
6
7
5