MATERIAŁY INFORMACYJNE 2020-2022

Bezpłatne materiały informacyjne BHP ("open access") przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w latach 2020-2022, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Materiały udostępnione są w układzie problemowym, wg następujących obszarów tematycznych:

Hałas i drgania
mechaniczne (wibroakustyka)
Oświetlenie, promieniowanie optyczne, zagrożenia mechaniczne
Zagrożenia chemiczne, pyłowe i biologiczne, poważne awarie przemysłowe
Ergonomia, fizjologia, psychologia i socjologia pracy
Środki ochrony indywidualnej
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Inne
Multimedia i aplikacje mobilne

Zobacz także

 
Bezpłatne książki - "Open Access" w plikach PDF
   

 

 
0
0
0
2
5
7
6
2