Oferta - PLAKATY BHP


Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej. Już w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce pojawiły się po raz pierwszy plakaty  poświęcone kwestii bezpieczeństwa pracy.
Centralny Instytut Ochrony Pracy od 1997 roku organizuje konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną pracy.

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących tą tematykę we współczesnej formie.

Współorganizatorami są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. W konkursie biorą udział artyści plastycy - członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych.

Dotychczas zorganizowano 32 edycje konkursu dotyczących zagadnień:
Stres, Komputer, Ryzyko, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop Hałasowi, Młodzi pracownicy - bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura Pracy, Ryzyko, Oświetlenie, Eksploatacja, Aktywni 50 +, Stres XXI wieku, Komputerowy świat, Praca a czas wolny, Bezpieczeństwo przede wszystkim, Bezpiecznie od początku, Biuro, Depresja, Biozagrożenia dzisiaj, Przemysł 4.0., Komunikacja i Budownictwo XXI wieku.
W każdej edycji 50 plakatów zostaje wybranych do zaprezentowania na wystawach pokonkursowych. Odbywają się one w Warszawie i Krakowie.
Wszystkim edycjom konkursu towarzyszy katalog zawierający prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy.
Ogółem w ciągu 26 lat realizacji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy (pierwsza edycja miała miejsce w 1997 roku) do Instytutu nadesłano łącznie ponad 5,1 tys. projektów plakatów z kraju i z zagranicy, spośród których ponad 1,7 tys. zaprezentowano na wystawach pokonkursowych i w katalogach. W celach popularyzacyjnych wydrukowano ponad 160 wzorów wybranych plakatów (w nakładach od 600 do 1 tys. egz. każdy rodzaj) w formie plakatów i pocztówek.

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy