Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

 

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

 

Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest uzyskanie projektów plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zwracających uwagę na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych.

Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie, a patronuje mu Główny Inspektor Pracy.

W konkursie biorą udział artyści plastycy oraz studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Prace nadsyłane na konkurs ocenia Jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych, ale także przedstawicieli przedsiębiorstw, których działalność jest bezpośrednio związana z tematyką danej edycji. W konkursie są tradycyjnie przyznawane trzy nagrody główne i pięć wyróżnień, a 50 plakatów zostaje wybranych do zaprezentowania na wystawach pokonkursowych.

W latach 1997-2021 zorganizowano 30. edycji konkursu o tematyce: Stres, Komputer, Ryzyko zawodowe, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Bio-zagrożenia, Stop hałasowi, Młodzi pracownicy – bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura pracy, Ryzyko, Oświetlenie, Eksploatacja, Aktywni 50+, Stres XXI wieku, Komputerowy świat, Praca a czas wolny, Bezpieczeństwo przede wszystkim, Bezpiecznie od początku, Biuro, Depresja, Biozagrożenia dzisiaj oraz Przemysł 4.0. Napłynęło na nie ponad 4,5 tys. projektów plakatów, spośród których prawie
1,5 tys. zaprezentowano na wystawach pokonkursowych i w katalogach. 

 

W celach popularyzacyjnych wydrukowano prawie 200 wybranych wzorów plakatów w nakładach po 600-1000 szt. każdy. Odpowiednio wykorzystane plakaty wspomagają działania na rzecz prewencji wypadkowej, przypominając o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, instruując, w jaki sposób można zagrożeń uniknąć, pokazując skutki nieprzestrzegania przepisów.

 

 

……………………………………………..
Kurator konkursu:
Agnieszka Szczygielska
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl, tel. 606-36-97-36

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 86