FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY

Prosimy wypełnić poniższy formularz i nacisnąć przycisk Wyślij
Pola oznaczone "*" są obowiązkowe.

 

Zamawiam prenumeratę miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka"*

kwartalną (3 numery) - 42 zł
półroczną (6 numerów) - 84 zł
roczną (12 numerów) - 168 zł

począwszy od numeru
(proszę wybrać miesiąc i rok)


Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko zamawiającego*:

Numer telefonu*:

Adres e-mail*:

 

Dane do faktury (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:

Ulica:

Nr budynku/nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

 

Dane do faktury (FIRMA):

Nazwa firmy:

NIP:

Ulica:

Nr budynku/nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

 

Adres wysyłki (jeśli jest inny niż adres podany do wystawienia faktury):

 

Upoważniam wydawcę miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.*
TAK

UWAGA: Przycisk Wyślij jest nieaktywny do momentu wypełnienia wszystkich pól oznaczonych "*".