AKTUALNOŚCI

Praca w cieniu pandemii
Technika mycia rąk - film instruktażowy
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Postaw na zdrowie - program edukacyjny dla mężczyzn
Konkurs fotograficzno-filmowy O!ZNAKI PRACY 2019
Film - Ergonomia pracy z komputerem
Nowa oferta szkoleń BHP 2019; Studia podyplomowe BHP


KOMUNIKAT nr 1 (19 marca 2020)
w sprawie badania i oceny zgodności środków ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej oraz środków ochrony oczu i twarzy w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19


Koszt badań środków ochrony indywidualnej i masek medycznych w CIOP-PIB


Instrukcje (25 marca 2020)
Zasady prawidłowego dopasowania półmasek filtrujących
Zasady prawidłowego dopasowania rękawic ochronnych


KOMUNIKAT nr 2 (19 marca 2020)
Zasady postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem


KOMUNIKAT nr 3 (19 marca 2020)
Zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego


Informacja PKN nt. bezpłatnego udostępnienia NORM pomocnych w zwalczaniu wirusa SARS CoV-2


* * *


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY dotyczącej zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE 2020 "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy". Termin rozpoczęcia studiów:

Szkolenia BHP - oferta na 2020 r. Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia problemowe i specjalistyczne oraz studia podyplomowe


"EUREKA" (Polskie Radio - Jedynka) w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym: audycja -
"Rola nauki w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy"KOMENTARZ do doniesienia w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 29 października br. nt.: Sklepowe paragony niebezpieczne dla zdrowia ekspedientów


CIOP-PIB upoważniony jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach UE do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

TEMATYKA BHP

BEZPOŚREDNIO DO BAZ WIEDZY

STRUKTURY SIECIOWE CIOP-PIB

CO NOWEGO W BHP

POLECAMY

1. Praca na wysokości
2. Praca biurowa
3. Komputerowe stanowisko pracy
4. HAŁAS – szkodliwy czynnik fizyczny
5. Ocena ryzyka zawodowego - poradnik
6. Środki ochrony indywidualnej
7. Stanowisko pracy spawacza
8. Transport samochodowy - BHP
9. Oświetlenie stanowisk pracy
10. Choroby zawodowe
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

CZĘSTO ODWIEDZANE

KOMENTARZE 2019

BÓL KRĘGOSŁUPA?

POZBĄDŹ SIĘ GO !

11 minut dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolność do pracy

zobacz...

> ANKIETA

Prosimy o wypełnienie ankiety, mającej na celu doskonalenie portalu CIOP-PIB.