XXXIII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „POŻAR”

 

Pożar (2024)

 

XXXIII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „POŻAR”

 

Regulamin XXXIII edycji konkursu
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

    PATRONAT HONOROWY

 

 


 

 

    PARTNER

 


 

     Organizator konkursu:
  Centralny Instytut Ochrony Pracy  – Państwowy Instytut Badawczy     Współorganizatorzy konkursu:

  • Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
  • Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
  • Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

     Cel

Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

    Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, studenci i absolwenci uczelni plastycznych i artystycznych w kraju i z zagranicy.

 

    Opis tematyki 33. edycji konkursu na plakat bhp – „Pożar”:

Pożar to bardzo poważne zagrożenie, które może wystąpić m.in. w miejscu pracy. Poprzez informacje płynące z mediów niemal codziennie mamy styczność z tematyką pożarów, czy ochrony przeciwpożarowej. Mimo to znaczna część społeczeństwa nadal nie zdaje sobie sprawy z powagi zagrożenia stwarzanego przez pożar – nie wiemy, jak się chronić przed jego wystąpieniem oraz możliwymi skutkami. W obecnych czasach wiele przedsiębiorstw wciąż nie posiada odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, co wynika m.in. z tego, że wśród kadry zarządzającej nimi brakuje świadomości nt. zagrożeń mogących wystąpić w wyniku pożaru. A to może mieć poważne skutki dla zdrowia i życia ludzi oraz powodować straty materialne i środowiskowe.

W Polsce w ostatnich latach notuje się ok. 150-180 tys. pożarów rocznie, w których ginie ok. 600 osób, a 4 tys. odnosi obrażenia. Nasz kraj ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników śmiertelności w pożarach – 1,5 ofiary na 100 tys. osób. Straty materialne natomiast sięgają rocznie 1,5-2 mld zł. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w ostatnich latach zanotowano wzrost liczby pożarów w miejscach pracy. W 2021 roku zarejestrowano ponad 5 tys. pożarów (czyli o 10 % więcej w porównaniu z ubiegłymi latami), w których zginęło 5 osób, a 150 odniosło obrażenia.

O ryzyku możliwości wystąpienia pożaru w miejscu pracy decyduje przede wszystkim rodzaj branży oraz specyfika prowadzonej działalności. Statystycznie najbardziej narażone na pożary są: przedsiębiorstwa przemysłowe (głównie przetwórstwo drzewne, metalu, tworzyw sztucznych, chemiczne), magazyny i hurtownie przechowujące materiały łatwopalne i chemikalia, restauracje i kuchnie zużywające duże ilości tłuszczu i używające otwartego ognia, przedsiębiorstwa budowlane używające materiałów łatwopalnych i narzędzi generujących iskry (np. spawarki).

Przyczyny pożarów w zdecydowanej większości są skutkiem niefrasobliwości albo błędu ludzkiego. Ich częstość występowania zależy od branży, rodzaju działalności i charakteru miejsca pracy. Do najczęściej występujących można zaliczyć: problemy z instalacją elektryczną (np. przeciążone gniazdka, niebezpieczne przewody, stare systemy elektryczne, źle obsługiwany sprzętu biurowy), nieodpowiednia kontrola systemów grzewczych (wadliwe grzejniki, niesprawne piece), zaniedbania w przechowywaniu substancji chemicznych i odpadów (brak segregacji i utylizacji niebezpiecznych materiałów, odpadów), awarie systemów wentylacyjnych, nieregularna konserwacja i sprawdzanie stanu technicznego sprzętu gaśniczego, zaniedbania w systemach bezpieczeństwa przeciwpożarowego (niedziałające alarmy, nieaktywne systemy przeciwpożarowe) oraz brak edukacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, palenie tytoniu.

Wykorzystywane w miejscach pracy coraz bardziej zaawansowane technologie zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się nowych zagrożeń, w tym również pożaru.

 

    Harmonogram konkursu:

8 maja 2024 r. - ogłoszenie konkursu

4 czerwca 2024 r. – termin składania prac konkursowych

12 czerwca 2024 r. – posiedzenie jury konkursowego (Warszawa)

9 października 2024 r.finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej

 

 
   Informacje dotyczące konkursu:

Agnieszka Szczygielska – kurator konkursu
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl, tel. 606-36-97-36

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 86


Plakaty biorące udział w dotychczasowych edycjach konkursu można oglądać śledząc profil na Instagramie.