Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Targi, wystawy

Wykaz
Opis

IX Międzynarodowe Targi Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2001


Katowice, 9-11 maja 2001 r.

 

Targi zgromadziły 81 wystawców. Szacuje się, że odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających - głównie osoby zajmujące się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie lub osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą związaną z tą tematyką.

 

Zakres tematyczny Targów:

systemy ochronne i bezpieczeństwa,technika przeciwpożarowa i ratownicza (sprzęt pożarniczy, sprzęt ratowniczy, środki chemiczne, umundurowanie i uzbrojenie,urządzenia sygnalizacyjne,środki transportu, inne wyroby dla jednostek ratowniczo-gaśniczych) oraz Zakłady Pracy Chronionej.

 

Podczas targów Centralny Instytut Ochrony Pracy otrzymał następujące wyróżnienie:

- Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w postaci ZŁOTEGO LAURU w kategorii ochron indywidualnych za nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem FASER N1-E3, opracowane przez CIOP przy współpracy z Politechniką Warszawską oraz Fabryką Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach.

W ramach Targów w dniu 10 maja br. odbyło się seminarium nt. "Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pożarowe w miejscu pracy", zorganizowane przez CIOP we współpracy z firmami: TROAX oraz SICK. Szacuje się, że w seminarium uczestniczyło ok. 50 osób.