Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Targi, wystawy

Wykaz
Opis

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A 2013
5-8.11.2013 r., Dusseldorf

 

 

W dniach 5-8 listopada br. w Dusseldorfie odbyły się wiodące dla branży bhp Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A 2013, które są największym forum wystawienniczym na świecie, na jakim prezentowane są nowe rozwiązania w zakresie środków ochrony indywidualnej, ergonomii, medycyny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przeciwoparzeniowej i przeciwwybuchowej, postępowania z materiałami niebezpiecznymi, ochrony przed hałasem, czy też utylizacji odpadów.

 

W tegorocznej edycji targów A+A uczestniczyło ponad 1.600 wystawców z 55 krajów, w tym 25 z Polski. Według danych organizatorów, podczas czterech dni targowych targi odwiedziło ponad 63 tysiące zwiedzających, co stanowi kolejny wzrost w historii organizowania tego przedsięwzięcia, w porównaniu do rekordowego wyniku z ubiegłej edycji. Po Rosji w 2009 r., Polsce w roku 2011, krajem partnerskim tegorocznych targów była Turcja.

Stałym elementem programu, obok specjalistycznych targów ze zintegrowanymi parkami tematycznymi, był też towarzyszący wystawie 33. Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizowany przez Federalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BASI). Kongres poświęcono najważniejszym osiągnięciom i innowacjom z zakresu bezpieczeństwa pracy i dedykowano ekspertom zawodowo zajmującym się kwestiami bezpieczeństwa, zdrowia i ergonomii.

 

Kolejnym ważnym dla środowiska przedsięwzięciem była też konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), służąca jako platforma dialogu i wymiany informacji o światowych trendach w prewencji.

CIOP-PIB uczestniczył w targach jako wystawca, prezentując swoją ofertę dotyczącą usług certyfikacji i oceny zgodności na indywidualnym stoisku jako jednostka notyfikowana nr 1437.

 

Galeria zdjęć

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.aplusa-online.com/