Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Targi, wystawy

Wykaz
Opis

X Międzynarodowe Specjalistyczne Targi BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRACY 2006

5-8 grudnia 2006 r., Rosja, Moskwa (Ogólnorosyjskie Centrum Targowe VVC).

Patronat: - Ministerstwo Ochrony Zdrowia i Rozwoju Społecznego FR, Izba Handlowo-Przemysłowa FR oraz Wszechrosyjskie Centrum Ochrony Pracy.

Targi BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRACY swoim zakresem obejmują następujące dziedziny:

- Państwowy nadzór nad warunkami i higieną pracy.

- Produkcja i dystrybucja środków ochrony indywidualnej.

- Środki ochrony zbiorowej.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa.

- Bezpieczna technika i technologia.

- Ochrona przeciwpożarowa.

- Usługi sanitarne.

- Prace naukowo-badawcze nad bezpieczeństwem pracy.

- Medycyna pracy. Higiena pracy.

- Literatura normatywna, metodyczna oraz naukowa.

- Krajarki i zespoły krajalnicze oraz maszyny do szycia.

- Wyposażenie do nanoszenia logotypów, prania i czyszczenia.

Targi te znajdują się w planie promocji Ministerstwa Gospodarki (lista B), co wiąże się z możliwością przyznania jej uczestnikom refundacji części kosztów uczestnictwa: opłaty rejestracyjnej, wynajmu powierzchni, transportu eksponatów, przygotowania i wydruku materiałów reklamowych, przelotu i zakwaterowania dwóch pracowników firmy (do 50% wartości, ale nie więcej niż 20.000 zł). Szczegłowe informacje ...