Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Targi, wystawy

Wykaz
Opis

MIĘDZYNARODOWE TARGI BEZPIECZEŃSTWA I MEDYCYNY PRACY A+A 2003.

27-30.10.2003, Düsseldorf

 

Międzynarodowe Targi A+A są to nie tylko największe, ale i najważniejsze targi w swoim segmencie rynku. Impreza od chwili swego powstania w roku 1954, przez całe lata przyczyniała się do wzmacniania wrażliwości w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. W większości przedsiębiorstw od dawna bowiem upowszechniało się przekonanie, że prewencyjna ochrona pracy i przyjazne zdrowiu warunki pracy nie tylko nie kosztują tak wiele, ale wręcz pozwalają na zaoszczędzanie znacznych kwot. Ta wiodąca na świecie impreza dotycząca bezpieczeństwa pracy odbywa się co dwa lata w Niemczech. W tym roku wzięło w niej udział 1300 firm - wystawców z 50 krajów, prezentując bogatą ofertę produktów i usług, jak również koncepcje i rozwiązania dotyczące: - zagadnień technicznych bezpieczeństwa pracy (m.in. z klasycznymi tematami: środki ochrony indywidualnej, moda i odzież robocza, bezpieczne urządzenia i sprzęt), - ochrony zdrowia w miejscu pracy (np. medycyna w pracy, w podróży i ekomedycyna, kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ergonomia, zapobieganie stresom i nałogom), - ochrony w sytuacji szczególnego zagrożenia (m.in. ochrona przeciwpożarowa, postępowanie z materiałami niebezpiecznymi, bezpieczeństwo w transporcie), - ochrony środowiska w zakładzie pracy (np. ochrona przed hałasem, usuwanie zanieczyszczeń/rekultywacja gruntu, oczyszczanie powietrza), - zapobiegania powstawaniu szkód rzeczowych i spadkowi jakości - pomiarów, regulacji, sterowania, nadzoru, ostrzegania. Oferta Targów kierowana była przede wszystkim do pracowników służby BHP, inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, właścicieli i managerów przedsiębiorstw, lekarzy zakładowych i specjalistów medycyny pracy, przedstawicieli organów nadzoru państwowego i organizacji zawodowych, zaopatrzeniowców i tych wszystkich, którym nie jest obojętne zdrowie człowieka w miejscu pracy. Tegoroczne Targi odwiedziło prawie 54 tys. zwiedzających, co w porównaniu z niespełna 48 tys. osób w roku 2001 obrazuje znaczący wzrost zainteresowania najnowszymi trendami i rozwiązaniami z tej dziedziny. To, że aż 1/5 zwiedzających Targi pochodziła spoza kraju je organizującego, a liczba odwiedzających z krajów należących do UE oraz z krajów kandydujących wzrosła od ubiegłego roku dwukrotnie, świadczy o rosnących znaczeniu współpracy międzynarodowej również w dziedzinie bezpieczeństwa pracy oraz o ujednolicaniu rynku europejskiego.

 

Więcej informacji - www.messe-duesseldorf.de

 

Dokumentacja fotograficzna