Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Targi, wystawy

Wykaz
Opis

XI Międzynarodowe Targi BHP Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

XI TARGI TECHNIK ZABEZPIECZEŃ SAVEX 20-22.05.2003, Katowice

 

Organizatorem Targów były Międzynarodowe Targi Katowickie, a honorowy patronat objęli: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Targi BHP 2003 zostały połączone (tradycyjnie już) z XI Targami Technik Zabezpieczeń SAVEX oraz (po raz pierwszy) z XII Międzynarodowymi Targami Elektrotechniki, Elektroniki, Elektroenergetyki i Telekomunikacji - ELTARG. Zakres tematyczny Targów Katowickich w 2003 roku obejmował przede wszystkim: 1. Systemy ochronne i bezpieczeństwa 2. Technikę przeciwpożarową i ratownicza: - Sprzęt pożarniczy - Sprzęt ratowniczy - Środki chemiczne - Umundurowanie i uzbrojenie - Urządzenia sygnalizacyjne - Środki transportu - Inne wyroby dla jednostek ratowniczo-gaśniczych 3. Zakłady Pracy Chronionej

 

W drugim dniu targów, 21 maja 2003 r., Instytut zorganizował seminarium pn. "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle". Wzięło w nim udział ok. 50 osób - przedstawicieli zarówno dużych zakładów przemysłowych, jak i małych firm świadczących usługi w zakresie bhp oraz osób prywatnych, zainteresowanych tematyką seminarium. Seminarium zostało zrealizowane z wykorzystaniem wyników zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" oraz projektu celowego zamawianego PCZ-16-21 "System analizy wydarzeń wypadkowych w środowisku pracy dla potrzeb profilaktyki". Dokumentacja fotograficzna