Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Targi, wystawy

Wykaz
Opis

Unikalna wystawa plakatów bezpieczeństwa pracy


10 - 30 maja 2010 r. Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Miejsce: przed budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30/32 Od dnia 10 maja 2010 roku przed budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 30/32 w Warszawie zostaną wyeksponowane plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Wystawę organizuje Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który w roku 2010 obchodzi 60-lecie swojej działalności. Prezentowany na wystawie wybór plakatów, to wynik kolejnych edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, organizowanego od roku 1997 przez Instytut, pod patronatem m.in. Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Głównego Inspektora Pracy. Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. W konkursie biorą udział artyści plastycy - członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Do dnia dzisiejszego było osiemnaście edycji konkursu. Poświęcano je takim problemom, jak: stres jako przyczyna i skutek zagrożeń i wypadków w środowisku pracy, uciążliwości pracy z komputerem, ryzyko zawodowe, szkodliwe substancje chemiczne i pyły, integracja osób niepełnosprawnych w środowisku pracy i życia, wypadki w szkole, w rolnictwie, bezpieczny start młodych pracowników, itp. Jubileusz 60-lecia Instytutu jest okazją do przybliżenia mieszkańcom i gościom stolicy problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy przy wykorzystaniu graficznych form przekazu. Prezentacja plakatów ma też na celu wsparcie działań na rzecz poprawy warunków pracy oraz wsparcie kształtowania kultury bezpieczeństwa w szerokich kręgach odbiorców. Wystawę można oglądać w dniach 10 - 30 maja 2010 r Wystawa plakatów z kolekcji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, zorganizowana z okazji 60-lecia powstania Instytutu www.ciop.pl Miejsce: przed budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30/32 Wystawa czynna od 10 do 30 maja 2010 r.