Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Targi, wystawy

Wykaz
Opis

XIII MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG 2020 – INNOWACJE SPOŁECZNE – EDYCJA SPECJALNA
9-10 listopada 2020 r. (ONLINE)

 

Międzynarodowe targi wynalazków i Innowacji INTARG 2020 – Innowacje społeczne
– edycja specjalna  (online)

9-10 listopada 2020 r.

 

Specjalna edycja targów i konkursu INTARG 2020 - Innowacje Społeczne w formie online odbywa się w dniach 9-10 listopada 2020 r.

Myślą przewodnią tej edycji jest hasło „Innowacje społeczne w służbie wspólnego dobra”. Cel projektu - międzynarodowa prezentacja i promocja innowacji służących rozwiazywaniu różnych problemów społecznych, w celu ich transferu do codziennego życia społecznego, gospodarczego oraz nawiązania współpracy pomiędzy światem nauki, a środowiskami administracji i zarządzania, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem.

Uczestniczący targach i konkursie CIOP-PIB prezentuje 3 przyklady innowacji społecznych z zakresu wsparcia zawodowego osób niepełnosprawnych oraz promocji kultury bezpieczeństwa z wykorzystaniem kampanii społecznych oraz komunikacji wizualnej:

  1. Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy;
  2. Ogólnopolskie kampanie społeczne CIOP-PIB dotyczące bezpieczeństwa i jakości życia w pracy;      
  3. Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy,  XXIX edycja pn. „Biozagrożenia dzisiaj" wraz z miejską wystawą pokonkursową.

 Opracowany i wdrożony Model (…) ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. Model wsparcia ON w środowisku pracy jest rozumiany jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego środowiska pracy. Obejmuje on: publikację – dokument strategiczny pn. Mapa drogowa (…), poradniki dla pracodawców, interaktywne narzędzie, interaktywną wizualizację środowiska pracy oraz narzędzie wspomagające projektowanie.

 

 

Od 2008 roku Instytut jako pierwszy w Polsce prowadzi roczne autorskie kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy, przygotowywane specjalnie z myślą o potrzebach polskich przedsiębiorstw. Dla wzmocnienia zaangażowania przedstawicieli środowiska pracy od początku kampanie są realizowane we współpracy z gronem partnerów. Do tej pory zainicjowano ich 14. Program każdej obejmował m.in. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, z wykorzystaniem wyników projektów realizowanych w ramach programu wieloletniego prowadzonego przez Instytut. Pierwsze dwie kampanie były ukierunkowane na potrzeby sekcji gospodarki o wysokim ryzyku wypadkowym w Polsce („Ryzyko zawodowe w budownictwie”, „Ryzyko zawodowe w górnictwie” oraz „Ryzyko zawodowe w przetwórstwie przemysłowym”), natomiast od 2011 r. kampanie są już skierowane do szerokich grup odbiorców i odnoszą się do istotnych problemów wspólnych dla całego środowiska pracy („Bezpieczne miejsce pracy” – 2011 r., „Prewencja wypadkowa” – 2012 r., „Przez innowacje do bezpieczeństwa” – 2013 r., „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole” – 2013 r., „Komunikacja dla bezpieczeństwa” – 2014 r., „Podziel się bezpieczeństwem, promuj dobre praktyki bhp” – 2015 r., „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” – 2016 r., „”Młodzi pracownicy, bezpieczny start” – 2017 r., „Praca odmładza” – 2018 r., „”Moda na bezpieczeństwo” – 2019 r., „Aktywni w pracy” – 2020, w trakcie realizacji).

Konkurs na plakat „Biozagrożenia dzisiaj” z udziałem wyłącznie profesjonalistów - artyści plastycy, studenci wyższych uczelni plastycznych zorganizował CIOP-PIB we współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych. Bieżącą edycję poświęcono wyjątkowo aktualnemu tematowi ze względu na zagrożenia związane z konsekwencjami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Prace laureatów zaprezentowano też na wystawie miejskiej pt. „Razem, choć na dystans” eksponowanej na przystankach komunikacji miejskiej i słupach reklamowych w Warszawie dla uwrażliwienia jej mieszkańców na konieczność zachowywania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz w życiu codziennym. Ta forma komunikacji wizualnej z wykorzystaniem obrazu (i tekstu) to jedna ze skuteczniejszych form komunikacji społecznej. 

Prezentacja wszystkich wystawców i zgłoszonych przez nich rozwiązań odbywa się w dniach 9-10 listopada br. na platformie posadowionej na stronie głównego organizatora czyli www.intarg.haller.pl, portalach patronów i partnerów przedsięwzięcia, jak również w mediach społecznościowych organizatorów.