Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na usługę pt: "Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy społeczno-zawodowej wśród uczestników dwóch ośrodków rehabilitacyjnych – badanie początkowe i końcowe"
Termin składania ofert: do dnia: 22.07.2019 r., godz.: 10:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi.

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 10:00 na adres: urmys@ciop.pl.

 

Szacowanie wartości zamówienia

Załącznik nr 1- formularz ofertowy