Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie, zaprogramowanie i dostarczenie układu przetwarzania sygnału radiowego w standardzie Bluetooth LE.
NA-166/18, Termin składania ofert: dnia 3.12.2018 r. do godz. 16:00

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie, zaprogramowanie i dostarczenie układu przetwarzania sygnału radiowego w standardzie Bluetooth LE do zadania badawczego pn. „System ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami” w ramach  IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Termin składania ofert: 3.12.2018 r.  do godz. 16:00

 

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: rmlynski@ciop.pllmorzyns@ciop.pl,

 

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Wzór umowy
   
Informacja o unieważnieniu postępowania