Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Przeprowadzenie analiz dotyczących czynności, stanowisk oraz warunków pracy w wybranych obszarach, stwarzających ryzyko przyspieszonego obniżania się zdolności do pracy wśród pracowników starszych (50+)
NE-96/2-14, Data: 16.09.2014 r. Termin składania ofert do 19.09.2014 r. godz. 9:00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, obejmującego:

 

"Przeprowadzenie analiz dotyczących czynności, stanowisk oraz warunków pracy w wybranych obszarach, stwarzających ryzyko przyspieszonego obniżania się zdolności do pracy wśród pracowników starszych (50+)".

 

Nr postępowania: NE/96/2014

data: 16.09.2014 r.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe