Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Przedłużenie aktywnych kontraktów serwisowych o numerach 4738638 i 5461617 na usługi asysty technicznej i wsparcia (pomocy technicznej i aktualizacji) do produktów oprogramowania bazodanowego producenta ORACLE posiadanych przez Zamawiającego"
TA/ZO-48/2020; Termin składania ofert 07.01.2021 r. godz. 11:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "Przedłużenie aktywnych kontraktów serwisowych o numerach 4738638 i 5461617 na usługi asysty technicznej i wsparcia (pomocy technicznej i aktualizacji) do produktów oprogramowania bazodanowego producenta ORACLE posiadanych przez Zamawiającego"

Znak postępowania: TA/ZO-48/2020

Termin składania ofert  07.01.2021 r. godz. 11:00


 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
Informacja ws. rozstrzygnięcia postępowania