Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji istniejącego/zaprojektowanego układu oświetlenia pomieszczenia 127 w budynku laboratoryjnym „Tech-Safe-Bio”.
EZ/9/2015. Termin składania ofert do dnia 2015-10-14 do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji istniejącego/zaprojektowanego układu oświetlenia
pomieszczenia 127 w budynku laboratoryjnym „Tech-Safe-Bio”.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: EZ/9/2015 z dnia 12.10.2015 r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy haprz@ciop.pl lub w formie pisemnej do dnia 14.10.2015 r.  do godz. 12:00 na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

nr pok. 335 - Kancelaria

 

Załączniki: