Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na "Usługę wykonania komory do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi"
NC/ZO-31/2021; Termin składania ofert: do 29.07.2021 do godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:
- "Usługa wykonania komory do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi"

 

Nr sprawy: NC/ZO-31/2021

 

Termin składania ofert do 29.07.2021 do godz. 10:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
Załącznik nr 3 do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o ponownej ocenie ofert i wyniku postępowania