Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na usługę pt: "Świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. oceny zdolności do pracy i aktywizacji zawodowej oraz eksperta ds. wdrożenia klasyfikacji ICF"
Termin składania ofert: do dnia: 20.05.2021 r., godz.: 10:00W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi.

Uprzejmie prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 20.05.2021 r. do godz. 10:00 na adres: ilnie@ciop.pl.

 

- Szacowanie wartości zamówienia
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
   Notatka z szacowania wartości zamówienia