Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)".
26-EE-2019; Termin składania ofert: do dnia: 21.08.2019 r., godz.: 11:00

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)".

Znak postępowania: 26-EE-2019

Termin składania ofert: do dnia:  21.08.2019 r., godz.: 11:00

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl.

 

Zapytanie Ofertowe 26-EE-2019
Załączniki nr 1 do ZO - formularz ofertowy
Załączniki nr 2 do ZO - Oświadczenie
   
   Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania