Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu wraz z śniadaniem w Warszawie
22-TP-2019; Termin składania ofert: do dnia: 02.08.2019 r., godz.: 09:00

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu wraz z śniadaniem w Warszawie".


Znak postępowania: 22-TP-2019


Termin składania ofert: do dnia:  02.08.2019 r., godz.: 09:00

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl.

 

Zapytanie Ofertowe 22-TP-2019
Załączniki nr 1 do ZO - formularz ofertowy
Załączniki nr 2 do ZO - Oświadczenie
   Informacja od Zamawiającego/ Zmiana treści ZO
   
Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania