Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Wybór prelegenta- Ekspert w obszarze oddziaływań psychologicznych do udziału w warsztatach dla kadry Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK)"
19-TP-2019; Termin składania ofert: do dnia: 23.07.2019 r., godz.: 09:00

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Wybór prelegenta- Ekspert w obszarze oddziaływań psychologicznych do udziału w warsztatach dla kadry Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK)".


Znak postępowania: 19-TP-2019


Termin składania ofert: do dnia:  23.07.2019 r., godz.: 09:00

    • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
    • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl.       

 

Zapytanie Ofertowe 19-TP-2019

Załącznik nr 1 do ZO -  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do ZO -  Oświadczenie

 Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego 19-TP-2019
   
Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania