Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Zakup urządzeń do oceny możliwości fizycznych i funkcjonalnych człowieka"
10-TP-2019; Termin składania ofert: do dnia: 22.07.2019 r., godz.: 09:00

 

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Zakup urządzeń do oceny możliwości fizycznych i funkcjonalnych człowieka".

Znak postępowania: 10-TP-2019

Termin składania ofert: do dnia:  22.07.2019 r., godz.: 09:00

    • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia

Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;

    • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl.       

 

Zapytanie Ofertowe 10-TP-2019 (wersja pl)

Zapytanie Ofertowe 10-TP-2019 (wersja eng)

Załącznik nr 1 do ZO -  Formularz ofertowy (pl)

Załącznik nr 1 do ZO -  Formularz ofertowy (eng)

Załącznik nr 2 do ZO -  Oświadczenie (pl)

Załącznik nr 2 do ZO -  Oświadczenie (eng)

Załącznik nr 3 do ZO - Wzór umowy (pl/eng)

   Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania