Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu wraz ze śniadaniem"
18-TP-2019; Termin składania ofert: do dnia: 22.07.2019 r., godz.: 08:00

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu wraz ze śniadaniem".

Znak postępowania: 18-TP-2019

Termin składania ofert: do dnia:  22.07.2019 r., godz.: 08:00

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl.

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe 18-TP-2019

Załączniki nr 1 do ZO - formularz ofertowy

Załączniki nr 2 do ZO - Oświadczenie

Zmiana treści Zapytania Ofertowego

Zmiana treści Zapytania Ofertowego 2

Załącznik nr 1 do ZO- Formularz ofertowy po zmianie

   Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania