Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie stołu szwedzkiego oraz zapewnienia serwisu kawowego z pełnym wyposażeniem, niezbędnym do konsumpcji wraz z obsługą".
17-TP-2019; Termin składania ofert: do dnia: 19.07.2019 r., godz.: 09:00

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie stołu szwedzkiego oraz zapewnienia serwisu kawowego z pełnym wyposażeniem, niezbędnym do konsumpcji wraz z obsługą".

Znak postępowania: 17-TP-2019

Termin składania ofert: do dnia:  19.07.2019 r., godz.: 09:00

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl

 

Zapytanie Ofertowe 17-TP-2019

Załączniki nr 1 do ZO - formularz ofertowy

Załączniki nr 2 do ZO - Oświadczenie

 

 

Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania