Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na "Wybór prelegenta - Eksperta w obszarze oddziaływań psychologicznych do udziału w warsztatach dla kadry Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK)"
Termin składania ofert: do dnia: 11.07.2019 r., godz.: 15:00

Centralny Instytut Ochrony Pracy– Państwowy Instytut Badawczy w ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi pt: "Wybór prelegenta - Eksperta w obszarze oddziaływań psychologicznych do udziału w warsztatach dla kadry Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK)”.

 

Termin składania formularzy z oszacowaniem wartości zamówienia proszę o przesłanie do dnia: 11 lipca 2019 r., do godz.: 15:00 w wersji elektronicznej na adres: urmys@ciop.pl.

 

Ogłoszenie - Prośba o wycenę wartości zamówienia
Formularz ofertowy