Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu wraz z śniadaniem w Warszawie
15-TP-2019; Termin składania ofert: do dnia: 15.07.2019 r., godz.: 11:00

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu wraz z śniadaniem w Warszawie".

 

Znak postępowania: 15-TP-2019

Termin składania ofert: do dnia:  15.07.2019 r., godz.: 11:00

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia

Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;

  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl.               

 

Zapytanie Ofertowe 15-TP-2019
Załączniki nr 1 do ZO- formularz ofertowy
  Załączniki nr 2 do ZO- Oświadczenie
   
Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania