Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę urządzeń
Termin składania ofert: do dnia: 5 lipca 2019 r., godz.: 10:00

Centralny Instytut Ochrony Pracy– Państwowy Instytut Badawczy w ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny dostawy 7 (siedmiu) narzędzi do badania sprawności funkcjonowania (zestaw prób pracy) do oceny możliwości fizycznych i funkcjonalnych człowieka.

 

Termin składania formularzy z oszacowaniem wartości zamówienia: do dnia: 5 lipca 2019 r., godz.: 10:00 w wersji elektronicznej na adres: urmys@ciop.pl.

W treści ogłoszenie pt:"Prośba o wycenę wartości zamówienia" znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".

 Ogłoszenie - Prośba o wycenę wartości zamówienia
 Formularz ofertowy