Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EZ/1/IV/2019 na opracowanie projektów koncepcyjnych i projektów budowlano – wykonawczych aranżacji patio na terenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.
Nr EZ-1-IV/2019; Termin składania ofert: 09.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EZ/1/IV/2019 na opracowanie projektów koncepcyjnych i projektów budowlano – wykonawczych aranżacji patio na terenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
- Państwowego Instytutu Badawczego.

 

 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 09.05.2019r. do godz. 12.00 :

1)    drogą elektroniczną na adres dogrz@ciop.pl

lub

2)    w formie pisemnej na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

nr pok. 6 - Kancelaria

 

z dopiskiem na kopercie „Oferta na opracowanie projektów koncepcyjnych i projektów budowlano – wykonawczych aranżacji patio na terenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego”.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Mapa z naniesionym obszarem planowanego patio

 

Protoków z otwarcia ofert