Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe nr NB4/2019/01 dotyczące wykonania prac obejmujących wprowadzenie poprawek do zrealizowanej w języku programowania C# implementacji w środowisku Unity3D ośmiu scenariuszy szkoleniowych gaszenia pożarów.
NB4/2019/01, Termin składania ofert: dnia 15.01.2019 r. do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania prac obejmujących wprowadzenie poprawek do zrealizowanej w języku programowania C# implementacji w środowisku Unity3D ośmiu scenariuszy szkoleniowych gaszenia pożarów na podstawie przeprowadzonych testów funkcjonalnych i automatycznych w ramach projektu „Symulatory szkoleniowe w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych” nr DOB-BIO7/22/02/2015 realizowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Termin składania ofert: 15.01.2019 r. do godz. 15:00

 

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: angra@ciop.pl

 

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Wzór umowy