Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie weryfikacji projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
EZ/1/VI/2017; Termin składania ofert do dnia 19.06.2017 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie weryfikacji projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16, w Kancelarii, pokój nr 335, w terminie do dnia 19.06.2017 r. do godz. 12.00.

Godziny pracy Kancelarii: w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

 

1.  Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku zapytania