Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rekrutacji i moderowania grupy 100 osób niepełnosprawnych do badań kompleksowej oceny zdolności do pracy
NE/24/2017; Termin składania ofert do dnia 13.03.2017 r. do godziny 16:00.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rekrutacji i moderowania grupy 100 osób niepełnosprawnych do badań kompleksowej oceny zdolności do pracy w ramach projektu pn. „Model oceny zdolności do pracy dla potrzeb aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: NE/24/2017   

Oferta powinna być złożona do dnia 13 marca 2017 roku do godziny 16:00:

- w wersji papierowej na adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Kancelaria (pok. 335) z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie rekrutacji”, oferta powinna być dostarczona do siedziby CIOP-PIB przed upływem terminu składania ofert

- lub elektronicznie na adres: ewkuz@ciop.pl

Załączniki: