Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na stację wielofunkcyjną do ćwiczeń siłowych.
TA/378/2015. Termin składania ofert do dnia 25.11.2015 r. do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na stację wielofunkcyjną do ćwiczeń siłowych.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/378/2015 z dnia 24.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA STACJĘ WIELOFUNKCYJNĄ DO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH” do dnia 25.11.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
Załącznik 2 - wzór umowy
   
Informacja o wyniku postępowania