Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na doposażenie systemu nagłośnienia w dwóch laboratoriach o powierzchni ok. 155 m2 i ok. 200 m2.
TA/612/2015, Termin składania ofert do dnia 20.11.2015 r. do godziny 14:00.

 

Zapytanie ofertowe na doposażenie systemu nagłośnienia w dwóch laboratoriach o powierzchni ok. 155 m2 i ok. 200 m2.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr postępowania: TA/612/2015 z dnia 19.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DOPOSAŻENIE SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DWÓCH LABORATORIÓW O POWIERZCHNI OK. 155M2 I OK. 200M2” do dnia 20.11.2015 r. do godziny 14:00.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
Załącznik 2 - wzór umowy
   
Informacja o wyniku postępowania