Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę mikrofonów wszechpolowych z okablowaniem - 2 komplety
TA/616/2015. Termin składania ofert do dnia 20.11.2015 r. do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowena dostawę mikrofonów wszechpolowych z okablowaniem - 2 komplety.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/616/2015 z dnia 19.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DOSTAWĘ MIKROFONÓW WSZECHPOLOWYCH Z OKABLOWANIEM (2 KPL.)” do dnia 20.11.2015 r. do godziny 12:00.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
Załącznik 2 - wzór umowy
   
Informacja o wyniku postępowania