Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na mikrofon do pomiarów akustyki wnętrz metodą odpowiedzi impulsowej.
TA/617/2015. Termin składania ofert do dnia 20.11.2015 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowena mikrofon do pomiarów akustyki wnętrz metodą odpowiedzi impulsowej.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/617/2015 z dnia 19.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA MIKROFON DO POMIARÓW AKUSTYKI WNĘTRZ METODĄ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ” do dnia 20.11.2015 r. do godziny 12:00.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
   
Informacja o wyniku postępowania